Blant kongelige, kjentfolk, diplomater og dignitærer satt en beskjeden mann fra Bergen og fulgte den høytidelige Nobel-seremonien.

Professor Leiv Sydnes fra Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen er eneste nordmann som har en aksje i årets fredspris. Han er sentral i den fortløpende revisjonen av FN-konvensjonen mot kjemiske våpen. Det er for utførelsen av dette arbeidet OPCW mottok Nobels fredspris for 2013.

Frykter terrorister

— Tror du OPCW når målet om en verden fri for kjemiske våpen innen rimelig tid?

— Jeg tror alle verdens stater vil kvitte seg med disse våpnene, ja. Det som er funnet og registrert. Også de seks landene som i dag står utenfor avtalen, som Israel, Myanmar og Egypt. Men jeg frykter terrorister. Det finnes lett tilgjengelige råvarer i store menger, og det er enkelt å fremstille kjemiske våpen. Jeg kunne fort laget sennepsgass her vi sitter nå, sier professoren over et kafébord i Oslo sentrum.

Trenger penger

- Hvilken betydning har det at Organisasjonen mot kjemiske våpen får Nobels fredspris?

— For det første betyr det økt oppmerksomhet, noe den ikke har vært bortskjemt med de 16 årene OPCW har eksistert. Det kan gjøre det lettere å få finansiell støtte. Organisasjonen er uavhengig, har ingen garanterte inntekter, og er avhengig av støtte fra nøytrale givere.

Så tror jeg, som generaldirektøren Üzümcü sa i sin takketale, at OPCW kan utvide sin virksomhet når den nærliggende oppgaven er løst: Den kan være en ressurs i videre arbeid både mot fremstilling av kjemiske våpen, og i kampen for et renere miljø.

Være foran

- Du har engasjert deg i kampen mot kjemiske våpen i mange år. Hva er din rolle inn mot fredsprisvinneren?

— FN-konvensjonen mot kjemiske våpen skal revideres hvert femte år. Første gang det skjedde, ble jeg bedt om å være med i gruppen som reviderer. Det møtet la vi til Bergen i 2002. Senere har jeg ledet arbeidet, og vært med og revidert konvensjonen både i 2007 og 2012. Det skjer i regi av Den internasjonale kjemiske union (IUPAC).

- Hva gjør dere?

— Det gjelder å se inn i krystallkulen, og være i forkant. Kjemien utvikler seg, det gjøres stadig nye oppdagelser og utvikles metoder. Vår oppgave er å sørge for at det regelverket årets Nobelpris-vinner jobber etter, er mest mulig aktuelt.

- Er det slik som i den kriminelle verden, at kjeltringene ligger litt foran politiet?

— Ja, det var en meget presis sammenligning, sier professor Sydnes, som ble invitert til seremonien av Nobelinstituttets direktør, Geir Lundestad.

Utstyr på utstilling

Leiv Sydnes har hatt en oppgave til i denne omgang. Han har bidratt til den tradisjonelle fredsprisutstillingen som vises på Nobels Fredssenter i gamle Vestbanehallen i hovedstaden. Selv om tidligere prisvinner Nelson Mandela har en plass på årets utstilling, er det største oppmerksomheten knyttet til OPCW og kampen mot kjemiske våpen.

— Jeg har sendt over teknisk utstyr fra instituttet vårt i Bergen, for å vise hvordan vi jobber.

- Det sies at det er ganske enkelt å nøytralisere kjemiske våpen?

— Ja, det korrekt. Og når jobben er gjort, kan spillvannet sendes rett ut i havet, det er rent. Men med store mengder er det en betydelig oppgave, særlig når man jobber innenfor knappe tidsrammer, som OPCW.

NobelPrizeMedal-Front-Squar1e_small.jpg