— Det er utrolig naivt å tro at dette skal gå bra. Hvilke hensyn har politikerne tatt til små barn som skal går forbi her hver dag på vei til skole og fritidsaktiviteter? Jeg er redd for at problemene i Nygårdsparken bare flyttes ut til bydelene, sier Reidun Magnussen.

Engasjementet var stort da byråd for sosial, bolig og områdesatsing Dag Inge Ulstein inviterte til det første folkemøtet om mottakssenteret på Nesttun. Etter planen skal det stå klart med et bredt tilbud til rusavhengige når Nygårdsparken stenger 1. juli til neste år.

Får bekymringsmeldinger

MO-senteret skal ligge nært opp til Midttun skole og mange av de som var til stede var sterkt kritiske til denne plasseringen. Blant dem er Zishan Rafiq som representerer FAU ved skolen.

— Jeg har fått utrolig mange henvendelser fra foreldre som er bekymret for hva som kommer til å skje. De forteller også om salg av narkotika i nærmiljøet vårt. Det jeg lurer på er hvorfor dette senteret må ligge akkurat her, sier Rafiq.

Både han og de andre som var til stede understreket at de var svært positive til at de rusavhengige får et tilbud og er glade for det som skal skje innenfor senterets vegger. Det de er bekymret for er kjøp, salg og åpenlys rusbruk på utsiden av bygget.

— Som mor må jeg si at jeg synes det er trist at noe av det første barna lærer når de begynner på skolen er hvordan de skal håndtere brukte sprøyter, sier Kjersti Gautestad Norheim som er prest i Birkeland menighet.

— Men som kirke er det klart vi ønsker å bidra til gode tiltak for rusavhenige i lokalmiljøet, legger hun til.

Lover dedikert politi

MO-senteret på Nesttun blir trolig større enn det som er planlagt på Wergeland. I tillegg til utdeling av medisiner, skal brukerne få tilbud om ulike aktiviteter og arbeidstrening. Om dette senteret også skal holdes åpent på kveldstid, er ennå ikke bestemt.

ENGASJERT: Engasjementet var stort da byråd for sosial, bolig og områdesatsing Dag Inge Ulstein inviterte til det første folkemøtet om mottakssenteret på Nesttun.
KRISTINE LINDEBØ

Politioverbetjent Bente Liland ved forebyggende seksjon i Bergen sør mener det vil være mest hensiktsmessig med kortere åpningstider i en startfase. Hun lover at området rundt MO-senteret vil bli høyt prioritert.

— Jeg forstår bekymringen til beboerne, men med god informasjonsflyt tror jeg at dette kommer til å bli et steg i riktig retning. Ingen kan heller regne med at barna deres aldri skal se rusavhengige på gaten, sier hun.

10-12 polititjenestefolk skal dedikeres til å jobbe opp mot byens åpne russcener når Nygårdsparken stenger.

— Vi går i gang med alle disse tiltakene er fordi vi ønsker å forebygge kriminalitet og ordensforstyrrelser. Derfor vil vi ta tak i de problemene som kan oppstå underveis, særlig i områdene rundt mottakssentrene. At det skal henge 100 rusmisbrukere rundt disse stedene blir det ikke snakk om. Det kommer vi ikke til å akseptere, sier byråd Dag Inge Ulstein.