• PÅ STRAX-HUSET: 8. november la helse- og omsorgsminister Bent Høie frem regjeringens budsjettforslag på Strax-huset i Bergen. Han satse på pasienter som både har psykiske lidelser og er rusavhengige. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Samarbeidet er ikke godt nok

Helseministeren mener at tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet er for dårlig på alle nivåer.