• LEGGER FØRINGER: Makten vinnes og beholdes gjennom valg, og dette begrenser handlingsfriheten til de politiske lederne - og legger sterke føringer på hvordan de oppfører seg. FOTO: REUTERS

Islamister får regjere - på folkets nåde

Da folket i Egypt og Tunisia etter tiår med vanstyre fikk friheten til selv å velge, valgte de islamske ledere. Vil de islamske partiene bruke demokratiet til å avskaffe demokratiet?