Skadet i arbeidsulykke

En mann fikk metallbjelke over foten.