Mangler oversikt over arbeidsulykker i Norge

I dag er det ingen som har oversikt over hvor mange som dør og blir skadet på norske arbeidsplasser.