• LANDEMERKE: Slik vil løsningen ved Birkelandskrysset bli. På tegningen ser vi at Bybanen kommer langs Ytrebygdsvegen og krysser Flyplassvegen. Der blir det bybanestopp og ny bussterminal med underjordisk parkeringshus. Deretter skal Bybanen svinge bak Telenor-bygget. ILLUSTRASJON: BYBANEN UTBYGGING

Vil ha Bybanen over hengebro

Slik skal den krysse Flyplassvegen. Et landemerke, mener Bybanen Utbygging.