Får kritikk i rapport

En evaluering av Alrekstad skole peker blant annet på at tilbudet ikke er likeverdig.