Finner ingen feil på heisen

Heiskontrollen har studert ulykkesheisen. Finner ingen feil.