Branntilløp på Asko

Storutrykning fra brannvesenet