- For mange ukvalifiserte lærere

Tillitsvalgt mener staten lurer unge inn i læreryrket.