• VARETEKT: Når Anders Behring Breivik kommer til Ila fengsel for å tilbringe varetektstiden, vil det rutinemessig bli vurdert om det er behov for såkalt selvmordsvakt. - På linje med en rekke andre faktorer, vil det alltid bli gjort en vurdering av hvorvidt vi må være forberedt på at den innsatte kan forsøke å skade seg selv, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid.

- Får det vanskelig i fengsel

Anders Behring Breivik kommer til å havne nederst på rangstigen i fengselet, spår en erfaren innsatt fra Bergen.