Krangel etter tips om hasjplantasje

Politiet måtte ha forsterkninger.