• SATSING: Bybanen passerer det nye høyskolebygget på Kronstad, og slik vil Tenketanken «Scenarie 2029» satse videre for vekst i Bergen på utdanning og bane mot vest og øst. FOTO: ODD MEHUS

- Byens fremtid ligger i utdanning og bane

Tenketanken «Scenarie 2029» mener vi bør nedprioritere de eldre og satse på utdanning for å få fart på Bergen.