Brøt seg inn i tomt hus

To personer tatt på fersken.