Marius Reikerås vil anke dommen

Den tidligere advokaten Marius Reikerås ble frifunnet for grovt bedrageri, men funnet skyldig i påvirkning av aktører i rettsvesenet. Han vil anke dommen.