Trafikkulykke på E39

Bil har kjørt av veien i Sveio.