— Fisketorget har utviklet seg til en fadese. Nå har dette fått pågå lenge nok. Det er tydelig at bergenserne er frustrerte over at byrådet ikke rydder opp, sier Marte Mjøs Persen (A).

Arbeiderpartiet foreslår at kommunen så raskt som mulig tar over driften av Fisketorget.

— Situasjonen er ikke holdbar, og byrådet fremstår som handlingslammet. Dette må vi ordne nå i vinter, slik at neste sommer kan gi en helt annen opplevelse på Torget.

Mål om lønnsomhet

Persen foreslår at kommunen tar over driften, med et hel- eller delkommunalt selskap i samarbeid med torghandlerne.

— Det blir for mye rot når Mathallen er organisert i tre ledd, med kommunen som eier, Totalreform som driftsselskap og torghandlerne.

Hun tror det vil bli bedre hvis kommunen samarbeider direkte med torghandlerne.

— Dette betyr ikke at vi skal gå inn å finansiere torghandlernes næringsvirksomhet, det må jo være et mål at dette skal være lønnsomt eller i alle fall gå i balanse på sikt.

Persen støtter BTs forslag om en arkitektkonkurranse, og vil se til at Arbeiderpartiet har rom for dette i sitt alternative budsjett for neste år.

Selv om Persen støtter forslaget om å se på andre bruksmåter, tror hun ikke at Fisketorget har utspilt sin rolle som markedsplass ennå.

— Bergenserne har levd av fisk i århundrer. Jeg tror at vi kan ha et Fisketorg også i fremtiden, men det krever at vi rydder opp nå.

Kan tenke seg stiftelse

Gruppeleder Julie Andersland (V) tror ikke kommunal drift er løsningen.

— Vi kan for eksempel tenke oss en stiftelse. Andre europeiske byer har opprettet stiftelser for å drifte tilsvarende torg.

Hun understreker at dagens situasjon ikke er holdbar.

— Totalreform taper på den, torghandlerne taper, bergenserne taper, turistene taper. Når dagens driftsmodell ikke lykkes, må vi ta ansvar og finne en bedre løsning. Jeg tror vi må skrote driftsselskapsmodellen og at kommunen må si opp avtalen med Totalreform så snart det er juridisk mulig.

TRØBBEL PÅ TORGET: - Det er tydelig at bergenserne er frustrerte, sier gruppeleder i bystyret, Marte Mjøs Persen (A).
Marie Havnen