I fem år har Richard kjempet for å komme seg i arbeid. Nå er drømmen endelig oppfylt.

I 2008 falt Richard Fromreide fra en stige og ble lam fra livet og ned.