Scala aldri glemt!

I 1963 fikk Bergen sin første ungdomsrestaurant, Scala. Den er aldri blitt glemt.