• MANGE MANGLER: Mur foran inngangspartiet må ferdigstilles, og åpninger under porten må utbedres. Eieren mener alt kan gjøres på en helg. FOTO: SEAN MURRAY

Eventyrdalen blir stengt fredag

Godkjenningen av Eventyrdalen barnehage er trukket tilbake. Det betyr at barnehagen må stenge fredag.