• LITE KUNNSKAP: Seniorforsker ved Interkulturelt Senter for kommunikasjon i Stavanger, Kåre Lode, mener saksbehandlerne i UDI og UNE har for liten kunnskap om omvendelse og tro.

Religionsbytte sjelden til hjelp

Flyktninger som søker beskyttelse på grunn av sin religion, blir ofte ikke trodd.