Frontene skjerpes før kirkevalget

Helt på tampen før valget, spisser nå kirkevalgkampen seg til

Publisert Publisert
  • Ragnhild Hov
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Nå mobiliserer både liberale og konservative med ulik tilknytning til kirken. Kiirkemedlemmer oppfordres til å delta og velge inn spesielle kandidater ved bispedømmerådsvalgene. Det er spørsmålet om kirken skal ha en nøytral ekteskapsliturgi som får frontene til å spisse seg til.

Valgråd

To nettsteder er opprettet. De liberale, ført an av blant annet Norges Kristelig studentforbund og Åpen kirkegruppe, mobiliserer for Raus folkekirke.

Konservative velgere kan få valgråd på nettsiden, MorFarBarn.no. Denne siden gir anbefalinger på kandidater som forsvarer ekteskapet mellom kvinne og mann og barns rett til egne foreldre. Usikre kirkevelgere i Bjørgvin kan i tillegg få råd fra Landsorganisasjonen for homofile og lesbiske i Hordaland. De anbefaler liberale velgere om å sikre at 5 navngitte kandidater får plass i bispedømmerådet i Bjørgvin.

For alle

— Kirkevalg er ikke bare for "insidere" sier Daniel Mekki. Han er leder for LLH i Bergen og Hordaland og oppfordrer alle som ønsker en åpen og inkluderende kirke som ikke gjør forskjell på heterofile og homofile, å stemme ved valget.

Selv har han ingen spesiell tilknytning til kirken utover medlemskapet.

— Men stemmeretten min skal jeg bruke. På Vestlandet dominerer de konservative i kirken. Jeg vet at mange kristne homofile føler det svært tungt at de er utestengte. Valgdagen er den dagen da vi alle har mulighet til å påvirke hvordan kirken skal være. Den muligheten bør alle som ønsker en kirke som ikke diskriminerer støtte opp om, sier Mekki.

Nettsiden, MorFarBarn.no anbefaler kirkevelgerne i Bjørgvin å stemme på 11 kandidater. En av dem er førstelektor og prest, Egil Morland.

Vranglære

Han håper mange kirkegjengerne vil følge nettsidens oppfordringer.

— Jeg oppfatter opplysningene som nettsiden gir som svært nyttig informasjon for velgerne.

— Vi vet at ekteskapsliturgien blir satt på dagsordenen i kirken i valgperioden som kommer, sier han.

— For 10-15 år siden karakteriserte et samlet bispekollegium, også de såkalt liberale, det som kvalifisert vranglære å likestille samliv mellom personer av samme kjønn med ekteskap.

De i kirken som går inn for en slik liturgi, spiller et høyt spill med kjernetroppene sitt medlemsskap i kirken, sier Morland.

Jens Meyer, som fra Bjørgvin bispedømmes side har ansvar for gjennomføring av kirkevalget, liker at temperaturen i kirkevalgkampen stiger.

— Vi registrerer at det er en del aktivitet i sosiale medier og på nettet. Men på forhånd er det vanskelig å vite om dette vil føre til at valgdeltakelsen blir større enn forrige gang.

Delt på midten

En spørreundersøkelse som Kirkerådet har fått gjennomført før valget, viser at synet om at ekteskapet fremdeles skal være mellom mann og kvinne splitter kandidatene. I Bjørgvin mener mer enn fire av ti kandidater at kirken bør endre ekteskapssyn.

57 prosent av bispedømmerådskandidatene i Bjørgvin mener at kirken bør holde fast på det tradisjonelle synet om at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne. 44 prosent er uenige i dette. På landsbasis er 57 prosent enige i påstanden om at kirken bør holde fast på det tradisjonelle synet om at ekteskapet er mellom mann og kvinne. 41 prosent er uenige. Det viser den ferske undersøkelsen som Kirkerådet har gjennomført blant landets 209 kandidater til Kirkevalget 2011.

— Tallene viser at det er ulike meninger om hvorvidt ekteskapet skal være forbeholdt mann og kvinne. Fordi det er ulike syn er det avgjørende at folk stemmer ved Kirkevalget og er med og påvirker dem som skal forme kirkens fremtid, sier Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet.

Skal du stemme ved kirkevalget? Si din mening her!

MOBILISERER: Daniel Mekki, leder for Landsforeningen for Homofile og lesbiske, oppfordrer alle som ønsker at ha en kjønnsnøytral ekteskapsliturgi til å stemme ved kirkevalget. Foto: ØRJAN DEISZ

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Smittefritt i Bergen i to veker

  2. Person falt i vannet i Biskopshavn

  3. – Ser jeg hvit ut? Snakker jeg gebrokkent?

  4. Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

  5. – Eg hatar kattar

  6. Politiet: – Bil snudde og kolliderte

  1. Kommunevalg 2015