• LEGATKRONER TIL TRENGENDE: Seniorprest Jacob Frode Knudsen deler årlig ut midler til organisasjoner og privatpersoner i Bergen. Formålet var egentlig å sørge for julefeiring for overklassen som hadde havnet i uføret, men nå velger presten ut både vanlige folk og frivillige organisasjoner. Flere legater BT har vært i snakk med, har også sett det nødvendig å endre vedtektene. FOTO: KNUT EGIL WANG (Arkiv)

Gir til rike trengende og vanlige folk

Fraværet av rike trengende gjør at Rebekka Ege Hegermanns Julelegat og seniorprest Jacob Frode Kndusen deler ut til folk flest. De er ikke de eneste som har endret vedtektene.