• Jeg ser på meg selv som bergenser, sier Toril Holt.

Hun er tidligere kokk og er lidenskapelig opptatt av kvalitetsmat, den nyansatte sjefen for Fisketorget. Toril Holt er navnet.

— Hva tenker du om å begynne i jobben som torgsjef på Fisketorget?

- Jeg gleder meg masse, det blir spennende. Jeg er en person som er glad i utfordringer.

— For mange er du et ukjent ansikt, kan du fortelle litt om deg selv?

Dette synet fikk det til å flyte over for Vigdis Bruker to mill. på bedre lufting

- Jeg er opprinnelig fra Norheimsund, men har tilbrakt de siste 20 årene av mitt liv i Bergen. Jeg ser på meg selv som bergenser. Jeg er gift og har to sønner.

— Hvilken erfaring tar du med deg?

- Jeg har utdanning og bakgrunn som kokk. Jeg har blant annet jobbet på Holbergstuen i fem år. Jeg er lidenskapelig opptatt av kvalitetsmat. Jeg har også jobbet som driftssjef og daglig leder. Sist var jeg driftsdirektør i Sodexo Hordaland.

— Det er jo ikke til å komme utenom at det er mange som har stilt seg kritisk til Torget den siste tiden. Hva tenker du om oppstyret?

- Først og fremst synes jeg det er fint at folk bryr seg, at de viser engasjement. Spesielt bergensere har sterke meninger om mangt, men det er bare flott. Det er viktig at folk ikke tenker at Fisketorget bare er noe som er åpent noen måneder for turistene, men at det også i aller høyeste grad er et torg for bergenserne. Det som har skjedd før vil jeg ikke bruke mye tid på. Jeg vil se fremover, og se på mulighetene som finnes på Torget. Og de er det mange av.

— Hva tenker du å gjøre annerledes nå?

- Først og fremst er det viktig for meg at jeg får tid til å sette meg inn i jobben. Jeg har tross alt bare vært sjef i to dager. Jeg er en person med sterke meninger, men før jeg kommer med dem vil jeg gjerne lytte og sette meg ordentlig inn i ting - den daglige driften, prosjektet og menneskene her. Jeg vil opprette en god dialog med Bergen kommune og leietakerne på Torget. Det er jeg veldig opptatt av. Jeg vil ha en «hands on approach». Slik har jeg alltid vært. Folk vil se meg rundt omkring her på Torget.

— Hvorfor fikk du jobben?

- Jeg er veldig engasjert og kan vise til gode resultater fra lignende jobber. Jeg har jobbet mye, både innen drift og administrasjon. Der er jeg blitt vant med at utfordringer er noe vi tar tak i.

— Hva er Torget for deg?

- Jeg ser det som en stor handelsplass hvor kvalitetsmat står i sentrum. Kravet til kvalitetsmat og at den skal være kortreist er noe som blir viktigere og viktigere for mange, og maten vi tilbyr på Torget er jo nettopp det. Vi kan rett og slett levere produkter som er etterspurte.

— The Tall Ships Races har brakt mange mennesker til Torget. Hva tenker du om viktigheten av store arrangementer når det gjelder driften av Torget?

- The Tall Ships Races har ikke vært et arrangement i regi av Fisketorget, men Fisketorget har vært en naturlig del av arrangementet. Dette har skapt positive ringvirkninger for Fisketorget som attraksjon, og for våre leietakere. Slik sett kan større arrangementer være positive for byen og Fisketorget.

— Hva liker du å gjøre når du ikke er sjef?

- Jeg er sammen med familien, og vi tar ofte turen til Kvamskogen, Norheimsund eller Hardangervidda. Der kan vi gå turer og fiske. Jeg lager mye mat også.

Hva bør gjøres på Torget? Har du tro på den nye sjefen? Diskuter under: