Slapp straff, men mister lappen

Ungdommene som ble tatt i hasjaksjonene i Fana la alle kortene på bordet. Cannabisbruken de innrømmet i avhør, brukes nå til å ta fra dem lappen.

Publisert Publisert

LA KORTENE PÅ BORDET: Dette er noen av bildene politiet fant på mobiltelefonene til dem som ble pågrepet i cannabisaksjonene. Bildet i midten er fra et beslag politiet gjorde i forkant av aksjonene. Foto: POLITIET

  • Gerhard Flaaten
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Flere av ungdommene som ble tatt i hasjaksjonene i Bergen sør i februar i år har mistet retten til å føre motorvogn.

Det skjer etter at det i midten av juni i år dumpet et brev ned i postkassen til flere av dem.

— I avhør skal De ha opplyst at De har røyket marihuana, omtrent annenhver helg, i forbindelse med fest. (...) Det at De har brukt marihuana over en lengre periode, fra 2013 til 2014, vitner om at deres bruk ikke er forenlig med å inneha førerretten til motorvogn. På denne bakgrunn har politiet skjellig grunn til å tro at De har et rusproblem og således ikke fyller kravene til helse som kreves for å inneha retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, står det i ett av brevene fra Fellesforvaltningsenheten til Hordaland politidistrikt.

Det skal være et titall ungdommer som nå har mistet sertifikatet. Flere av dem har hyret inn advokat for å bestride saken.

- Ingen heksejakt

Det er også flere som har ønsket å kjøre opp til lappen, som ikke får lov av førerkortkontoret. Også det er en følge av cannabisbruken de har innrømmet i avhør.

Ifølge Morten Ørn, stasjonssjef ved Bergen Sør politistasjon, er det ikke snakk om noen koordinert aksjon for å frata dem som ble pågrepet førerkortet.

— Det er en administrativ sak som går parallelt med Tidlig ute-prosjektet, sier han.

De fleste av ungdommene som ble pågrepet, fikk påtaleunnlatelse mot at de gjennomførte det forebyggende programmet.

Tre ganger på to år

Jurist Kirsti Fürstenberg ved Forvaltningsavdelingen sier de tar utgangspunkt i håndhevingsinstruksen fra Politidirektoratet og en dom fra Borgarting lagmannsrett når de avgjør om en person skal miste førerretten som følge av en bekymringsmelding.

— Så gjøres det en skjønnsmessig helhetsvurdering i hvert tilfelle. Vi går konkret inn i hvert tilfelle og ser gjennom dokumentene vi har.

I dommen fra lagmannsretten, som legges til grunn for tilbakekallelsen av førerretten, står det at én overtredelse i året ikke er tilstrekkelig for å tibakekallelse. «To kan være det men formuleringen flere tyder på at det må være minst tre overtredelser i løpet av siste par år», står det i dommernes tolkning av Vegtrafikkloven.

Tar ikke hensyn til lovlighet

Før ungdommene mistet lappen, fikk de et forhåndsvarsel fra Forvaltningsenheten. Deretter fikk de 14 dager på seg med å komme med informasjon de mener er relevant for saken.

— Det er mange som kommer med uttalelser. Det inngår som en del av sakens dokumenter, og blir en del av helhetsvurderingen, sier Fürstenberg, som igjen understreker at det gjøres en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle, og at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Forvaltningsenheten tar ikke hensyn til lovligheten av rusmiddelet som benyttes, når det gjelder vurderingen av edruelighet.

— Vi ser på en konkret helhetsvurdering av ruseffekten, sier Fürstenberg.

Alkohol = narkotika

I prinsippet kan dermed alkoholbruk og narkotikabruk dermed behandles likt med tanke på om man får beholde førerkortet.

— Det vi må vurdere er om bruken tilsier en økt risiko i trafikken.

For å få sertifikatet tilbake, må ungdommene vise til dokumentert rusfrihet i ett år.

— Det blir en konkret vurdering i hvert tilfelle, men de må sannsynliggjøre edruelighet. Det er opp til personen selv og skaffe bevis for dette, gjerne fra lege, sier hun.

Økning i førerkortbeslag

Fra 1. januar til 5. august i år, har politiet i Hordaland fattet 644 vedtak om tilbakekallelse av førerretten.

550 av disse vedtakene kommer som følge av vedtak fattet av fylkesmannen, mens 94 av dem er på bakgrunn av saker politiet selv har initiert.

Samme periode i fjor, var det totalt 578 vedtak, og bare 34 av dem kom på bakgrunn av saker politiet selv initierte.

— Vi ser at antallet egeninitierte saker går opp etter at vi innførte den nye metodikken. Det er et mer strømlinjeformet system, som vi er glade for, sier Ane Kvaal, politiinspektør og leder for forvaltningsenheten i Hordaland-politiet.

Nytt prosjekt

Det som har skjedd i mellomtiden, er nemlig at politiet har implementert prosjektet Forebygging gjennom forvaltning. Det er i praksis en ny struktur for å fange opp meldinger fra politiets egne ansatte om personer hvor det er grunn til å tro at vedkommende ikke lenger fyller vilkårene for å inneha en tillatelse fra politiet.

Kvaal er forsiktig med å tilskrive det nye prosjektet all æren for at antallet vedtak som følge av egeninitierte saker går opp.

— Økningen kan jo skyldes at politiet har blitt flinkere til på melde fra, eller at det finnes flere personer som ikke burde ha førerkort. Men det er vanskelig med sikkerhet å si hva sammenhengen er.

Vet du noe om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Slik ble de skoleflinke hasjrøykerne avslørt

  2. Da de var 15, var det lettere å få tak i marihuana enn øl

  3. 21-åringen erkjenner hasjsmugling

  4. - Jeg kommer aldri til å nærme meg hasj igjen