STREIKER: Vanligvis ville lærer Eivind Simon Byberg brukt noe tid til å forberede seg på neste skoleår, men i sommer har lærebøkene ligget uåpnet. Det eneste arbeidet den streikende læreren ved Rothaugen skole har fått gjort, er å male huset. - Det blir en tung start på skoleåret om vi kommer sent i gang, sier han.
Paul S. Amundsen

Det er gått en måned siden Byberg og 35 andre lærere på Rothaugen skole i Bergen ble tatt ut i streik. De er foreløpig den eneste skolen som er rammet av Utdanningsforbundet sin streik, og for Byberg har tiden så langt blitt brukt på feriering og husmaling.— For en gangs skyld skiller ikke streik seg så mye fra hvordan den vanlige hverdagen ville sett ut. Sånn sett er det en gyllen mulighet til å finne en løsning uten at det går ut over en tredjepart. Men jeg har ingen tro på at det skjer, sier læreren.

Nå må han sannsynligvis være streikevakt mens han egentlig skulle forberedt seg til nytt skoleår.

— Jeg er redd for at det vil dra ut, og det er veldig kjedelig. I år skal jeg ha en tiendeklasse, og de har dårlig nok tid fra før av. Jeg får heller ikke forberedt meg, slik jeg ofte gjør i ferien. Det blir en veldig tung start på skoleåret om vi kommer sent i gang, sier Byberg.

Flere tusen lærere

— Utdanningsforbundet har nå lagt planer for en omfattende og lang streik, sier Kolbjørg Ødegaard, medlem i forbundets streikekomité. De er klare for flere opptrappinger, og den første vil trolig skje ved skolestart.

— Så sant ikke motparten kommer oss i møte på en betydelig måte, vil vi trappe opp. Det vil omfatte Bergen, men også andre steder. Oslo er ikke med i denne streiken, og det er naturlig at Bergen da ikke kan fortsette med et streikeuttak på bare én skole. Det blir for knapt, sier hun.

Ødegaard sier flere tusen lærere over hele landet vil bli tatt ut, men hun vil ikke gi noen eksakt dato.

Bjarne Mohn Olsvold, leder for Utdanningsforbundet i Bergen, er forberedt på at flere av hans medlemmer skal streike dersom partene ikke kommer til enighet.

— Ingenting tyder på at det vil skje. Vi er innstilt på å markere oss i en streik som kan bli både stor og langvarig, sier han.

Stemte ikke

Den 11. august skal lærerne ved Rothaugen skole begynne å stå streikevakt. Byberg sier både han og kollegene er motiverte og klare til fortsettelsen.

— Jeg tror ingen av oss har lyst til å streike, men situasjonen gjør at streikeviljen likevel er stor, sier han.

Byberg har selv vært usikker på om streik var den rette veien å gå i lærerkonflikten, og avsto fra å stemme i uravstemningen til Utdanningsforbundet. Det var her tre av fire medlemmer sa de heller ville streike enn å godta forliket med KS fra forhandlingene i vår.

— Min tanke var at på kort tid ville det være lurt å ta imot avtalen, fordi de fleste uansett er på skolen 37,5 timer i uken. Men trenden er at KS i stadig mindre grad har tillit til at lærerne kan styre dagen sin, og at arbeidsforholdene forverres. Jeg valgte å ikke stemme for å la forbundet bestemme hva som var best, men når det likevel ble streik er jeg veldig motivert for det, sier Byberg.

Byberg har likevel fortsatt liten tro på at KS vil komme lærerne i møte. Han tror lærerne er avhengig av bred politisk støtte for å få gjennomslag.

— Jeg frykter at vi kan bli sittende igjen med en løsning som er verre enn forliket. Men noen partier har sendt signaler på at de ønsker en løsning. Det er lov å håpe på at de vil legge press, sier læreren.