• TENKJEKØYE: Humørbonden Geir Styve klekkjer ut nye og utradisjonelle idear om bygdeutvikling i tenkjekøya utanfor reservatet. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Jubeldag for bygdedyr

Bygdedyr får sin eigen boltreplass på Hjelmås i dag. I reservatet kan dei klaga og syta alt dei orkar i fred for andre folk.