• TRAGISK JUL: Våtedalen er kjent for kastevinder og snøras. 2. juledag omkom tre mennesker her. FOTO: MARIE HAVNEN

Ektepar og småbarnsfar omkom