• TEST: Den nye vassturbinen er testa ut i eit polsk damanlegg. FOTO: PRIVAT

Ser stor kraft i små fossefall

To gründerar i Sunnhordland meiner å ha funne opp turbinen som kan revolusjonera vasskraftutbygginga.