• ETTERLYSER FORKLARING: Harald Schjelderup har ikke gått ut med hva han mener om trasévalgene for Bybanen mot Åsane. Han er imidlertid kritisk til hvordan kommunen fremhever Bryggen-traseen, mens utfordringene med tunneltraseene fremheves. FOTO: Kristine Lindebø

Graver seg ned i trøbbel

En ny biltunnel under sentrum skal fjerne biltrafikken på Bryggen. Tunnelen støter på samme problemer med kulturminnene som en bybanetunnel.