Bybanestrid i felten

Veivesenet er helt uenig med konklusjonen til bybaneutredningen de selv har bidratt til. I går fikk politikerne se stridstemaene med egne øyne.

Publisert Publisert

UT PÅ TUR: Bystyrepolitikerne var i går på befaring for å se på de mulige bybanealternativene. Her forklarer planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen (i midten), mulighetene i Eidsvåg. Eiler Macody Lund (Frp), Dag Skansen (H) og Geir Steinar Dale (Ap) er blant de lyttende. Foto: Roar Chistiansen

— Dere gjør det ikke lett for oss politikere, sukket Dag Skansen (H), leder for komité for miljø og byutvikling, etter at gårsdagens befaring langs bybanetraseen til Åsane var ferdig.

Da hadde han og de andre politikerne hørt kommunens planansvarlige for Bybanen, Håkon Rasmussen, og sjefingeniør Magnus Natås i Statens vegvesen falle ned på hver sin konklusjon om hvor det er best at fremtidens bybane skal gå.

- Fjerner 50.000 biler

Planetaten har anbefalt en trasé over Bryggen, i dagen gjennom Sandviken, med stopp ved Sandviken Brygge og Nyhavnsveien og i ny tunnel til Eidsvåg. Bilene skal i all hovedsak kjøre som i dag.

Statens vegvesen ønsker derimot en løsning der Fløyfjellstunnelen blir forlenget til Eidsvåg og Bybanen i hovedsak legges i dagens innfartsåre i Helleveien, med tunnel fra sentrum til Amalie Skrams vei.

— Den løsningen vil være raskest, dekke flest beboere og arbeidsplasser og ha størst miljøgevinst, ved at den fjerner 40.000-50.000 biler fra Sandviken, argumenterte Natås.

Tina Åsgård (SV) frykter derimot at en kortere biltrasé vil gjøre bilkjøring enda mer attraktivt, og sementere situasjonen på Nygårdstangen. Med veivesenets forslag vil hovedveien gjennom Bergen fortsatt gå om Danmarks plass.

Full strid

Uenigheten forvirrer politikerne.

— Jeg skjønner ikke hvordan dere kan være så uenige, all den tid det satt representanter både fra veivesenet og planetaten i gruppen som har utarbeidet konsekvensutredningen, spurte Harald Schjelderup (Ap).

— Vi går ikke god for anbefalingene i konsekvensutredningen. Dem er det kun planetaten som har stått for. Vi flagget våre synspunkter tidlig i prosessen, og har hele tiden stått på det, svarte Natås.

BUSS FOR BANE: I denne fjellveggen ved Sandviken Brygge kan det komme innslag til bybanetunnel, dersom fagetaten får det som den vil. Bussen måtte derimot snu. Foto: Roar Christiansen

Rasmussen svarte med en kort latter.

— Disse spørsmålene har vært diskutert mange ganger i prosjektgruppen, med varierende intensitet, sa han.

Han motsa flere av punktene Natås mente talte til fordel for veivesenets løsning.

— Vi har prøvd å løse en trasé for Bybanen, mens veivesenet vil ha mye mer i tillegg. Vi vil være forsiktig med å binde opp bybaneprosjektet til andre usikre forutsetninger som må løses først, slik som Skansetunnelen, sier han.

Stopp i Nyhavn?

Dermed er det opp til politikerne å finne et columbi egg. Basert på kommentarene under gårsdagens befaring, er det trolig et stykke unna.

Rasmussen viste politikerne hvordan banen kunne få stopp ved Sandviken Brygge, for deretter å gå i tunnel oppover mot NHH, med et stopp i Nyhavnsveien foran inngangen til Gamle Bergen. Det innebærer at en eksisterende boligblokk må rives.

— Det er den traseen som er best i forhold til byutvikling. Både på Kristiansholm, Sandviken Brygge og i Nyhavn er det store prosjekter på gang, påpekte han.

Traseen vil derimot ta lengre tid enn en rettere linje. 2,5 minutter, hevder veivesenet. 1,5 minutter, mener planetaten.

Les også

Rundetårn kan bli revet

Les også

Her kan du prøvekjøre Bybanen til Lagunen

— Det er selvsagt et spørsmål om vi skal sende Åsane-beboerne ned hit for å hente Nyhavn-beboerne, sa Rasmussen.

Han understreket at langtransporten fortsatt måtte foregå med busser.

Hva mener du om trasevalgene til Åsane?

Publisert