• TETT PÅ: Raset 15. september kom ned i vegen like ved punktet der geologen tilrådde ei omfattande sikring som Vegvesenet ikkje har funne midlar til. I går køyrde dei første bilane forbi i kolonne. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Rasar jamt og trutt i Tokagjelet

Det frykta vegpartiet Tokagjelet i Kvam får gjennomsnittleg fem ras over seg kvart år. No blir avansert teknologi teken i bruk for å varsla nye ras.