Mener Riksantikvaren har inhabile rådgivere

SV stiller spørsmål ved Riksantikvarens nei til bybane over Bryggen.

Publisert Publisert

MULIG FREMTID: Med bybanetrasé over Bryggen vil det fremdeles bli biler i det ene kjørefeltet. BT har utarbeidet illustrasjonen på bakgrunn av dagens trasé, samt informasjon fra kommunen om hvordan en mulig trasé over Bryggen kan bli seendes ut.

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Tirsdag ble det kjent at Riksantikvaren mener bybane over Bryggen er uakseptabelt. Det betyr at etaten vil prøve å hindre en slik løsning dersom bergenspolitikerne går for dette alternativet gjennom Bergen sentrum.

De to alternativene med tunnel gjennom sentrum, mener Riksantikvaren derimot er langt mer akseptable.

— Har egeninteresse

Bystyrerepresentant Tina Åsgård (SV) reagerer på at Riksantikvaren har benyttet en rådgiver som er i konflikt med Bybanen Utbygging og selv tidligere har lansert et eget alternativ med tunnelløsning.

— Jeg reagerer på at Riksantikvaren har brukt Multiconsult som rådgiver i denne saken. Multiconsult er nemlig ingen uavhengig aktør når det gjelder Bybanen i Bergen. Multiconsult har allerede prosjektert byggetrinn 2 av Bybanen til Lagunen. De ønsket seg det samme oppdraget for byggetrinn 3 mot Flesland, men tapte anbudet. På bakgrunn av dette har de varslet søksmål mot Fylkeskommunen. På toppen av det hele lanserte Multiconsult på eget initiativ i oktober 2012 et eget forslag om å legge bybanen i tunnel, og har opplagt ønske om å få dette alternativet realisert, sier Åsgård.

Hun viser dessuten til at Multiconsult også har vært konsulent for Stiftelsen Bryggen for å utarbeide alternative traseer til Bryggen.

I høringsuttalelsen fra Riksantikvaren henvises det til at Multiconsult på vegne av Riksantikvaren har utarbeidet en geoteknisk og ingeniørgeologisk vurdering av konsekvensutredningen når det gjelder kulturminner og grunnforhold.

— SV mener det er svært problematisk at Riksantikvaren har basert sin uttalelse på vurderinger fra en aktør som til de grader har egne økonomiske interesser knyttet til utfallet av trasévalg. Det er grunn til å stille spørsmål ved om en aktør som allerede har inntatt et standpunkt for tunnelløsning, er i stand til å gi en uavhengig vurdering av om dette vil være den beste løsningen, sier Åsgård.

- Ikke avgjørende

Avdelingsdirektør Marit Huuse hos Riksantikvaren understreker at Multiconsult er en av tre konsulenter som er benyttet i forbindelse med høringen.

— Multiconsult fikk oppdraget med å se på grunnvannsproblematikken. Årsaken var at de har den kompetansen inne og kjenner området godt, og det var viktig når vi har korte tidsfrister. Tidligere har vi benyttet både Multiconsult og Norconsult til liknende utredninger, men Norconsult kunne vi ikke bruke nå siden de har vært involvert i utarbeidelsen av konsekvensutredningen, sier Huuse.

Hun sier at Riksantikvaren var klar over rettssaken mellom Multiconsult og fylkeskommunen.

— Men vi har ikke sett den som en avgjørende hindring. Uansett er ikke grunnforholdene avgjørende for vår konklusjon. Det er bevaring av kulturlag og hensynet til Bryggen som kulturminne som er hovedgrunnen til at vi ikke anbefaler dagalternativet, sier Huuse.

Åsgård svarer at det må være mulig å finne andre rådgivere enn Multiconsult eller Norconsult.

— Hvis ikke har vi et stort problem i forhold til habilitet. Disse store private aktørene har selv store interesser i de ulike traséløsningene, sier hun.

Blir innsigelse uansett

Riksantikvaren har bedt fylkeskonservatoren reise innsigelse mot Bryggen-alternativet.

— Dersom fylkeskommunen ikke tar vårt innspill til følge, vil vi overta håndteringen av saken. Hvis kommunen fastholder at det er denne løsningen de vil ha, da blir det mekling hos Fylkesmannen. Kommer vi ikke til enighet der, blir det Miljøverndepartementet som må avgjøre. Men vi vil understreke at vi kan akseptere de to tunnelalternativene for bybanen, sier Huuse.

— Har dere vært i kontakt med Unesco for å finne ut om bybane over Bryggen vil true verdensarvstatusen?

— Nei, det blir det eventuelt Miljøverndepartementet som må gjøre. Det er de som har ansvar for å varsle eventuelle endringer ved verdensarvsteder.

Åsgård sier at de vil legge vekt på Riksantikvarens varsel om innsigelse.

— Vi skal se nøye på det Riksantikvaren sier, og ikke minst på grunnlaget de bruker. Men til sist vil vi gå for det alternativet vi mener er best, sier hun.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Schjelderup: - Mæland er en trussel mot verdensarven

  2. Over 150 høringsuttalelser

  3. Riksantikvaren går mot Bryggen-bybane

  4. Frykter verdensarven drukner

  5. Bybanen AS vil kjøre over Bryggen