• SVARER IKKE: Bistandsminister Heikki Holmaas har vært en av de tydeligste kritikerne til norsk praksis overfor asylbarn med lang botid i Norge.

Lot barna bli for fem år siden

To ganger de siste åtte årene har Stortinget fattet vedtak som har gitt lengeventende asylbarn opphold.