• HØY ULYKKESSTATISTIKK: Senest i 2007 foreslo Havarikommisjonen å skjerpe forskriften som regulerer kommersiell helikopterfart. Bakgrunnen var at denne type virksomhet er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Etter tragedien i Hardanger blusser diskusjonen opp igjen. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Vil ha strengere regelverk for helikopter

Havarikommisjonen har lenge ønsket å skjerpe helikoptersikkerheten, på grunn av høy ulykkesfrekvens. Men ingenting har skjedd siden 1994.