• (1/4)
    VERST I VEST: Kartet viser alvorlige ulykker, dødsulykker og ulykkesrisiko langs hele E39 gjennom Hordaland. De farligste stedene er på Stord og i Lindås. Trykk midt på bildet for å få det opp i fullskjerm. FOTO: BT GRAFIKK

Dødsveien som stadig tar liv

2010 ble det verste ulykkesåret på over ti år. Stord og Lindås er de farligste stedene.