Krasjet utenfor tunnel

Sjåføren havnet i støpekant, men slapp med skrekken.