• UTSLIPP: Sporene etter utslippet kunne sees helt ned i Arnavågen FOTO: KENNETH HALLAND

Oljeutslipp i Arnaelven

Kommunen var på befaring og mente saken burde prioriteres. Ingenting skjedde på tre uker.