• TUNNELÅPNING: Prosjektleder for Persontog Plan i NSB, Marit Petersen, håper ikke tunnelsyn på bybaneutbygging skal sperre for togsporet. FOTO: EIRIK BREKKE

NSB vil på banen til Åsane

Får NSB det som de vil, kan du i fremtiden reise fra sentrum til Åsane på fem minutter og fra sentrum til Flesland på et kvarter – helt uten nye pengebommer.