Flere dødsbranner enn i fjor

Det er allerede flere omkomne i brann så langt i år enn i hele fjor. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).