• GJORDE NOK: Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) og byrådet har utredet hvordan de kan sette enda flere krav til mottakere av sosialhjelp. Men i byrådets egen saksutredning fremgår det at det ikke er behov for å gjøre dette. Arkivfoto: Kristine Lindebø.

Anklages for sosialhjelp-juks

Byrådet påstår de skal stille større krav til sosialhjelpsmottakere. I saken de legger frem slår de imidlertid fast at det ikke er behov for dette.