Blodig sjåfør fyllekjørte

Innsmurt i blod og med høy promille satte mannen seg bak rattet i boligfeltet.