Onsdag vedtok samferdselsutvalget i fylkeskommunen at fylkestinget sitt vedtak om forenklet sonestruktur skal innføres.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal ba i sin innstilling fylkespolitikerne om heller å gjøre et vedtak der det het at sonestrukturen gradvis skulle innføres, men flertallet i samferdselsutvalget — bestående av Høyre, Frp, Venstre og Sp - fjernet ordet «gradvis».Dermed står vedtaket fra juni ved lag: 1. februar skal Hordaland være én sone for kollektivtrafikk. Dermed blir billettprisen den samme, uansett hvor langt man reiser i fylket.

Billettpris: 38 kroner

Både Skyss og fylkesrådmannen har advart mot vedtaket. I en utredning pekte Haugsdal på at fjerningen av sonene og forlengelsen av billettenes varighet ville gi ekstra utgifter på 61 millioner kroner årlig. De pengene må hentes inn ved høyere billettpriser eller lavere ruteproduksjon.

Administrasjonen har laget en utregning som viser at billettprisene må økes dramatisk for å betale kostnadene ved énsonestruktur. Enkeltbilletter vil for eksempel koste 38 kroner, mot 31 kroner.

Tidligere i uken advarte derfor også fylkesordføreren mot følgene av vedtaket.

— Alle er enige om at å gå fra 31 kroner til 38 kroner er for mye. Vi er nødt til å se på dette på nytt, sa Nilsen til NRK tirsdag.

Likevel stemte altså partiet hans for enhetstaksten i samferdselsutvalget.

- Absurd

— Det virker som fylkesordfører Tom Christer Nilsen ikke har hatt ryggdekning for sin uttalelse. Onsdag stemte H, Frp, Venstre og Senterpartiet for én sone, noe som vil bety langt dyrere billetter og dårligere rutetilbud. Alternativet er at de må kutte i skole eller annet tilbud som også enormt viktig, sier Pål Kårbø, fylkesleder for KrF og KrFs representant i samferdselsutvalget.

Han reagerer sterkt på vedtaket.

— KrF kan ikke gå med på at vi skal ødelegge den gode kollektivsatsingen som vi har hatt i Hordaland. Med KrF og opposisjonen sin modell vil billettprisen bli sterkt redusert for dem som reiser langt, men uten å ødelegge kollektivsatsingen i Bergensområdet. Nå vil Høyre, Frp, Venstre og Senterpartiet lage en modell hvor de skrur opp prisen for dem som er de flinkeste til å bruke kollektiv. Det er helt absurd, sier Pål Kårbø.

- Gi bussene til Bergen

Også Tom Skauge (SV) satte kaffen i halsen da han så vedtaket.

— Dersom det blir slik at fylket setter prisen for buss og bane i Bergen opp til 38 kroner, da må regjeringen sørge for at fylket fratas muligheten til å styre kollektivtrafikken i Bergen, sier han.

Skauge peker på at fylket har vært satt på sidelinjen før.— Vi hadde en prøveordning noen år der Bergen kommune styrte kollektivsatsingen. Og vi har hatt en positiv utvikling i mange år nå. Et slikt prishopp vil bety en dramatisk forverring av situasjonen, sier han.

Det var for øvrig den Bondevik-regjeringen som innførte prøveordningen med at Bergen fikk styre kollektivtrafikken. Og den rødgrønne regjeringen som fjernet den.

- Teknisk vedtak

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen avviser at han har uttalt seg uten ryggdekning.

— Vi har snakket sammen i Høyre. Men vedtaket i samferdselsutvalget var teknisk, der vi sier at vi mener at vi må håndtere dette i forbindelse med budsjettet. Vi vet først 5. oktober hvilke rammer vi har neste år.

— Men dette oppfattes som at Høyre går for én sone fra 1. februar?

— Det er mer nyansert. I utgangspunktet vil hele fylket ha en ensonebillett. Men å øke prisen så mye som fylkesrådmannen har antydet, er en dårlig idé. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Prinsippvedtaket er at vi ønsker én sone, så får vi se hvor mye eller hvor lite vi kan gjennomføre det, svarer fylkesordføreren.

- FOR DYRT: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen vil ikke ha busspris på 38 kroner.
Marius Nyheim Kristoffersen
BEKYMRET: Fylkesleder Pål Kårbø i KrF går sterkt imot vedtaket i samferdselsutvalget.