• VIL HA MER: Eli Berland i Fjell mener omegnskommunene bør ha mer enn 30 prosent eierandel i det nye interkommunale havneselskapet. FOTO: SINDRE THORESEN LØNNES (ARKIV)

Krever svar fra Bergen om havner

Omegnskommuner er ikke fornøyd med å dikteres av Bergen i havnesamarbeid.