Ved siden av de videregående skolene, er kollektivtrafikken det viktigste fylkeskommunen steller med.

I årene 2004— 2008 hadde Bergen kommune hovedansvaret for kollektivtrafikk innen egne kommunegrenser, som en prøveordning. Byrådet protesterte heftig da den rødgrønne regjeringen bestemte seg for å avslutte forsøket og gi fylket ansvar for all kollektivtrafikk igjen. Nå har Bergen mulighet til å søke om å gå tilbake til ordningen før 2008.

- Ikke lurt

— Jeg ser det ikke som nyttig å splitte dette opp i mindre kaker igjen, med tanke på den gode utviklingen vi har hatt. Det tror jeg rett og slett ikke er lurt. Kollektivsystemet i bergensregionen henger tett sammen, og det er lite hensiktsmessig med en rød strek midt på Askøybrua eller Sotrabrua der noen andre overtar ansvaret, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han viser til at fylket har brukt mye ressurser på å opprette Skyss som et felles kollektivselskap, og advarer mot en ny reform som ikke vil gavne passasjerene.

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), gir Nilsen en viss trøst.

— Det er mange fordeler med et helhetlig kommunalt ansvar for både areal og transport. Men på den andre siden fungerer det relativt bra på kollektivsiden nå. Vi kan ikke beskylde fylket for å gjøre en dårlig jobb, sier Rygg.

- Heller kulturminner

Han avviser likevel ikke at det kommer en kommunal søknad.

— Jeg er prinsipielt for alt som kan gi kommunen større selvbestemmelse. Men jeg tror jeg først ville sendt en søknad om å få ansvar for kulturminneområdet. Vi hadde et forsøk der Byantikvaren fikk innsigelsesrett. Det fungerte bra, og ga mer effektiv saksbehandling. Det er krevende for utbyggere at det er så mange ledd å forholde seg til.