— Hva er de små tingene som ville gjort livet bedre? Hvordan kan vi utvikle bydelene slik at deres identitet og styrke kommer tydeligere frem? Hva er det gode liv i sentrum? spør Bakke nå beboerne i Bergen.

På kommunens egne nettsider og på facebooksiden «Det gode liv i Bergen sentrum» kan man frem til nyttår sende inn forslag til forbedringer av sentrumskjernen.

— Vi vil ha alle typer innspill, både store og små. Det er mange ting som kan gjøre sentrum triveligere, uten at det koster all verden, sier Bakke.

Ønsker innspill på bolig

Sentrumsplanen er et samarbeidsprosjekt mellom tre byrådsavdelinger. I tillegg er representanter for næringslivet, velforeningene, politi, brannvesen og høyere utdanning involvert.

— Sentrumsplanen skal både inspirere og inneholde konkrete tiltak som kan føre til at byen blir tatt mer i bruk, sier Bakke.

Spesielt ønsker byråden innspill på byens kulturakse, boligene i sentrum og trygg ferdsel i bykjernen.

— Sentrum brukes mye til nettopp dette, derfor er vi også ekstra opptatt av disse temaene.

I tillegg er bykjernen delt inn i ni områder, slik at beboerne kan komme med innspill til spesifikke deler av byen. Det skal også være et møte i hvert område før nyttår, hvor er utvalg blir invitert med.

Mer aktivitet på Festplassen

Det har den siste tiden vært stort engasjement rundt utviklingen av Bergen sentrum. Mange har reagert, både positivt og negativt, på at kjedecafeer kommer til byen og næring som skaper mye tungtrafikk forblir i sentrum.

— Vi ønsker ikke et sentrum med bare kiosker og drikkesteder. Det er viktig å få frem særpreget sentrum har, kulturtilbudet og spesialbutikkene, sier Bakke.

Selv kunne Bakke tenkt seg mer aktivitet i byrommene.

— Vi har store byrom som Torgallmenningen og Festplassen, som kan fylles med aktivitet langt oftere enn det blir gjort nå.

De store tiltakene viktigst

Tormod Carlsen er leder for Sydnes og Nøstet Velforening, og sitter i referansegruppen for arbeidet med sentrumsplanen som representant for velforeningene i byen. Han oppfordrer beboerne til å sende inn innspill, også store.

— Det er både hyggelig og viktig med små tiltak, men det er de store som avgjør om folk flytter eller ikke. Som velforening kjemper vi hver dag mot sterke interesser, og beboerne taper som oftest.

Les BT Meninger: Medisin for sentrum

Noen av de store tiltakene velforeningen er opptatt av er skikkelige skolebygg og barnehager, grønne lunger og ren luft.

— Du har også rusproblematikken og hyblifiseringen. Det viktigste for å gjøre Bergen sentrum et bedre sted å bo er disse store tingene, sier Carlsen.

Av mindre ting kunne han gjerne tenkt seg å få omgjort den gamle brannstasjonen til brannmuseum, og en skikkelig lekeplass i sentrum.

— Se på Frognerparken i Oslo, der har de en skikkelig lekeplass. Det har vi overhodet ikke i Bergen, og vi har tenkt å sende inn forslag til parketaten om en lekeplass i Nygårdsparken når den nå skal rustes opp, sier han.

Har allerede ting å ta tak i

Over nyttår går kommunen gjennom de innsendte forslagene og vurderer hvilke som skal tas med videre. Sentrumsplanen skal være ferdig i løpet av våren.

— Små ting kan vi få ordnet til sommeren, men noen kan man ikke gjennomføre med en gang på grunn av kostnaden, sier Bakke.

Lillian Vangberg (Ap) sitter i komiteen for miljø og byutvikling. Hun er positiv til at beboerne får komme med innspill, men er spent på resultatet.

— Jeg vet ikke hvor stor byendring man får av små forslag. Det gjenstår å se hvor mange av forslagene som kommer med, og om det er reelle muligheter for at innbyggerne blir hørt, sier hun.

Vangberg påpeker også at det allerede finnes en del ting kommunen kan ta tak i.

— For eksempel gatebelysning på naturveiene, slik at de kan brukes på vinterstid.