• UT AV SKOGEN: Storekalsøy kyrkje er nesten heilt frigjort frå sitkagranskogen. FOTO: Roar Christiansen

Det lysnar i vest i Austevoll

Det som blei sådd med liv og lyst for 60 år sidan blir no fjerna med tilsvarande entusiasme i Austevoll. Sitkagrana står for hogg. Øybuarane ser igjen lyset og havet.