• KRANGLER: Bergen kommune og selskapet Fisketorget i Bergen AS blir ikke enige om hvem som skal eie varemerket «Fisketorget i Bergen anno 1276». FOTO: EIRIK BREKKE

Solgte seg ut av merkevarestriden