Det er Eigil Knutsen og Robert Eikeland som tar bladet fra munnen og kritiserer sin egen ledelses unnfallenhet i Dalai Lama-saken.

De to registrerer at kritikken har vært sterk mot regjeringen og Høyre i denne saken.

«Mange har kritisert regjeringen, men fra vårt eget parti er det en pinlig stillhet. Det virker klart at ingen med lederverv i Ap vil møte Dalai Lama på onsdag. Det er en beslutning vi er sterkt uenige i», skriver de to i et leserinnlegg til BT.

LES INNLEGGET:

Mildt sagt pinlig

De viser til at Tibet har vært et konfliktfylt område siden det ble innlemmet i Kina i 1050, og at over 100 tibetanere har tent på seg selv i protest mot Kina. De mener Norge som et rikt land bør stå opp for menneskerettighetene. Nettopp derfor hadde de forventet seg mer av sin egen partiledelse.

«På 1. mai smykket arbeiderbevegelsen seg med ord som internasjonal solidaritet, rettferdighet og frihet. Våre egne taler blir tomme ord dersom lakseeksporten skal trumfe menneskerettighetene. Nå kan det se ut som om ingen ledere i landets største parti vil møte Dalai Lama på onsdag. Det er mildt sagt pinlig» , skriver de.

Eigil Knudsen var en hårsbredd fra å komme inn på Stortinget i høstens valg, og er første vararepresentant for Ap i Hordaland. Til BT sier han at han skriver dette for å være redelig.

— Mesteparten av kritikken rammer regjeringen og Høyre, og den kritikken er fortjent. Men jeg og Robert vil vise at det er mange i vårt eget parti som er skuffet over denne saken.

Flere er enige

I begynnelsen mener han ledelsen var veldig stille, mens nå er unnskyldningene at regjeringen sitter på mer informasjon og derfor fatter denne beslutningen. Ikke god nok begrunnelse, ifølge Knutsen.

- Hvor mange deler synspunktet deres?

— Jeg tror det er veldig mange, faktisk tror jeg det er et flertall.

- Hvilken diskusjon har det vært innad i partiet?

— I begynnelsen var det en del undring. Hva skulle Ap mene om dette? Jeg hadde selv mistanke om at ledelsen var stille fordi de var enige med regjeringen. Vi har gitt klart og tydelig beskjed internt om hva vi mener, og nå skriver vi dette innlegget for å vise folk at Ap er stort og har mange meninger.

Får støtte fra Grung

Han tror flere vil mislike uttalelsene deres.

— Men i denne saken sitter Norges største parti helt stille i båten og håper vinden seiler forbi.

I en SMS skriver Aps partisekretær Raymond Johansen at partiet vil møte Dalai Lama gjennom stortingsrepresentant Marianne Aasen.

— Hun har et stort engasjement, samtidig som han påpeker at det er svært mange av fredsprisvinnerne som kommer til Norge som ledelsen i Ap ikke møter.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) gir støtte til Knutsen og Eikeland.

— Internt er vi blitt stilt frie til å vurdere om vi skal møte ham, og Marianne Aasen jobber jo spesielt innenfor dette feltet. Men slik debatten har utviklet seg, hadde ikke jeg hatt noe imot at noen i ledelsen møtte Dalai Lama. Det kunne vært fornuftig at folk lenger oppe i systemet stilte.

Hun har ikke engasjert seg spesielt i saken, men sier at veldig mange andre på grunnplanet er engasjerte i dette.

— Forholdet til Kina kan i alle fall ikke være en grunn for ledelsen til ikke å stille. Det er dem som sitter i posisjon som har ansvaret for det. Når Dalai Lama kommer hit etter 25 år, så synes jeg vi skal respektere det og møte ham.

Diskuter saken under:

KONTROVERSER: Dalai Lamas besøk i Norge har skapt sterke stridigheter. Verken regjeringen eller stortingspresident Olemic Thommesen skal ha offisielle møter med ham. Arkivfoto: Aijaz Rahi, AP.